matematykaszkolna.pl
Baza wektorowa Werka: Znajdź trójkę współrzędnych wektora 3+X+8X2 w danej bazie przestrzeni wektorowej R2[X]: (1, X, X2). Myślałam, że powinnam zrobić to zadanie następjąco: [1, X ,X2] = a[3,X,8X2] gdzie a = [a1,a2,a3] ale wtedy otrzymuję: a1 * 3 = 1 a2 * X = X a3 * X2 = 8X2 i wynik to [1/3, 1, 8] a odpowiedź książkowa to [3,1,8]. Czy mógłby mnie ktoś nakierować?
24 mar 17:45
Adamm: e1 = 1, e2 = X, e3 = X2 3+X+8X2 = 3e1+1e2+8e3 odczytujemy współczynniki przy poszczególnych wektorach 3, 1, 8
24 mar 18:38
Werka: Ooo, dziękuję Ci bardzo Adam! Miłego wieczoru
24 mar 19:06
Dante: A jak znaleźć współrzędne tego samego wektora w (1,1+X,1+X+X2)?
24 mar 19:37
ABC: kombinację liniową zapisz i przyrównaj współczynniki przy jednakowych potęgach
24 mar 19:47
Maciess: wektor (a,b,c) a*1+b*(1+x)+c(1+x+x2)=3+x+8x2 (a+b+c)*1 +(b+c)*x+c*x2=3+x+8x2 Wielomiany są równe, gdy ich wspólczynniki są równe, co daje nam układ równan a+b+c = 3 b+c=1 c=8 Rozwiąż
24 mar 19:51
Dante: Dzięki panowie
24 mar 20:19