matematykaszkolna.pl
prawdopodobieństwo karola44: Rzucamy trzy razy symetryczną sześcienną kostką do gry, która na każdej ściance ma inną liczbę oczek – od jednego oczka do sześciu oczek. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że co najmniej jeden raz wypadnie ścianka z dwoma oczkami.
24 mar 17:08
F&M: Ω=63 A'−ścianka z dwoma oczkami wypadnie dokładnie 0 razy |A'|=53
 53 
P(A)=1−

=...
 63 
24 mar 17:11