matematykaszkolna.pl
dowodzenie karola44: rysunekPrzekątne czworokąta ABCD wpisanego w okrąg przecinają się w punkcie S , a punkt E jest takim punktem przekątnej BD , że |∡DCS | = |∡BCE | (zobacz rysunek).
 |CD|*|CB | 
Wykaż, że |CE|=

 |CA| 
24 mar 17:06
a@b: rysunek 1/ kąty β wpisne oparte na łuku DC mają równe miary 2/ trójkąty ACD i BCE są podobne z cechy (kkk) to:
 |CD| |CA| |CD|*|CB| 

=

⇒ |CE|=

 |CE| |CB| |CA| 
c. n.w
24 mar 18:50