matematykaszkolna.pl
24 mar 16:26
Jerzy: t = 7 − 2x dt = −2dx
24 mar 16:30
Jerzy:
 1 
dx = −

dt
 2 
24 mar 16:32
ICSP: Tak właściwie to w kółko operujesz równościami: 1 = 1 + u − u −1 = −1 − u + u i w ten sposób cały czas zmniejszasz potęgę wielomianu z mianownika. W końcu dostaniesz całkę:
 1 u−2 

du = ∫

du
 u2+u 1 + u−1 
którą liczysz przez podstawienie v = 1 + u−1
24 mar 16:41
Mariusz:
 1 

du
 u10+u9 
 1 

du
 u2(u8+u7) 
 1 
v=

 u 
 1 
dv=−

du
 u2 
 1 
=−∫

dv
 
1 1 

+

v8 v7 
 
 1 
=−∫

dv
 
1+v 

v8 
 
 v8 
=−∫

dv
 1+v 
 v8−1 1 
=−∫

dv−∫

dv
 1+v v+1 
 (v4−1)(v4+1) 
=−∫

dv−ln|v+1|
 1+v 
 (v2−1)(v2+1)(v4+1) 
=−∫

dv−ln|v+1|
 1+v 
 (v+1)(v−1)(v2+1)(v4+1) 
=−∫

dv −ln|v+1|
 1+v 
=−∫(v−1)(v2+1)(v4+1)dv−ln|v+1|
24 mar 16:48