matematykaszkolna.pl
Ciekawe zadanie dla ambitnych F&M: W czworokącie wypukłym ABCD przekątne AC i BD przecinają się w punkcie O. Punkty Pi Q są środkami okręgów opisanych odpowiednio na trójkątach AOB i COD. Udowodnić, że AB + CD ≤ 4PQ
24 mar 14:51
Filip: baardzo ciekawe emotka
24 mar 15:04