matematykaszkolna.pl
. xyz: Oblicz pole powierzchni powstałej z obrotu funkcji wokół osi OY f(x)=2x, 0<=x<=1 Pomoże ktoś ułożyć całkę?
24 mar 11:55
Jerzy: Na pewno wokół osi OY ?
24 mar 11:56
Jerzy: |SI = 2π01x*1 + ( f'(x)2) dx
24 mar 12:01