matematykaszkolna.pl
Zadanie z siłami i tarciem KamaKama2: rysunekDwie współśrodkowe tarcze o ciężarze Q zamocowano przegubowo w punkcie O. Na tarczę o promieniu r nawinięto linę, której drugi koniec przywiązano do środka krążka o ciężarze G ustawionego na równi pochyłej o kącie nachylenia α. Jaką pionową siłę P należy przyłożyć do dźwigni ABC, aby nastąpiło zahamowanie ruchu tarcz obciążonych momentem M i krążka o ciężarze G. Współczynnik tarcia ślizgowego klocka o tarczę w punkcie B wynosi (mi)(na rysunku m, bo nie mogłam wpisać inaczej), a współczynnik tarcia tocznego krążka o równię jest równy f. Bardzo proszę o pomoc w tym zadaniu Przepraszam za rysunek ale starałam się jak mogłam
24 mar 10:44
KamaKama2: Czy wie ktoś jak to zadanie rozwiązać? Może chociaż jakaś analiza?emotka
24 mar 13:34