matematykaszkolna.pl
Plisss querkses: Wyznacz wszystkie wartości parametru p, dla których funkcja 𝑓(𝑥)=𝑥2−2𝑝𝑥+𝑝2−1 ma dwa miejsca zerowe należące do przedziału (−2, 4).
23 mar 23:20
HGH: narysuj sobie wykres, co powiesz o znaku wyrazenia f(−2) i f(4)?
23 mar 23:25
6latek: Δ>0 f(−2)>0 f(−4)>0 xw<4 xw>−2
24 mar 01:22
ICSP: x2 − 2px + p2 − 1 = 0 (x−p)2 = 1 x − p = 1 v x − p = −1 x = p+1 v x = p − 1 p + 1 < 4 ∧ p − 1 > −2 p < 3 ∧ p > −1 p ∊ (−1 ; 3)
24 mar 08:30