matematykaszkolna.pl
Proszę o pomoc, jutro mam sprawdzian :-)' querkses: Dla jakich wartości parametru m równanie−𝑥2+𝑚𝑥−𝑚2+2𝑚−1=0 ma dwa pierwiastki takie, że ich suma jest o 1 mniejsza od ich iloczynu?
23 mar 23:19
HGH: Δ > 0 x1 + x2 −1 = x1x2
23 mar 23:23
janek191: Δ > 0 x1 + x2 + 1 = x1*x2 i wzory Viete'a
24 mar 10:40