matematykaszkolna.pl
Dla jakich wartości parametru a dziedziną funkcji...... querkses: Dla jakich wartości parametru a dziedziną funkcji 𝑓(𝑥)=(1−𝑎2)𝑥2+2(1−𝑎)𝑥−2 jest zbiór R?
23 mar 23:14