matematykaszkolna.pl
Dla jakich wartości parametru k równanie......... querkses: Dla jakich wartości parametru k równanie 𝑥2+(𝑘−5)𝑥+2𝑘2+𝑘+12=0 ma dwa różne pierwiastki ujemne?
23 mar 23:10
chichi: {Δ>0 {x1+x2<0 {x1x2>0
23 mar 23:15