matematykaszkolna.pl
Rozwiąż podane równania i nierówności kwadratowe querkses: Zad.1 Rozwiąż podane równania i nierówności: a)√3𝑥+𝑥2≥𝑥+1 b)√14+𝑥2=9−𝑥2 c)3|𝑥+5|=(𝑥+5)2 d)𝑥2−6|𝑥|+4<2−𝑥
23 mar 23:05
6latek: 14+x2=9−x2 2x2=9−14
 9−14 
x2=

 2 
 9−14 
x=

 2 
 9−14 
lub x=−

bo 9−14>0
 2 
3x+x2≥x+1 x2+3x−x−1≥0 x2+x(3−1)−1≥0 Δ=(3−1)2+4 Δ=4−23+4=2(4−3)
 1−32(4−3) 
x1=

<0
 2 
 1−3+2(4−3) 
x2=

>0
 2 
x∊(−,x1>U<x2,)
24 mar 01:59
6latek: x2−6|x|+4<2−x x2−6|x|+x+2<0 Teraz dwa przypadki 1)dla x>0 |x|=x stad rownanie ma postac x2−5x+2<0 rozwiaz 2) dla x<0 |x|=−x stad rownanie ma postac x2+7x+2<0 rozwiaz i wyznacz rozwiazanie
24 mar 02:22
6latek: 3|x+5|=(x+5)2 x+5=0 to x=−5 1) dla x≥−5 rownanie ma postac 3(x+5)= (x+5)2 dla x<−5 rownanie ma postac 3(x+5)=−(x+5)2
24 mar 02:31