matematykaszkolna.pl
Zaznaczyć na płaszczyźnie Gaussa zbiór liczb zespolonych Welma: Zaznaczyć na płaszczyźnie Gaussa zbiór liczb zespolonych: a)Im(z/z sprzężone)=1 b)sqrt(z+(z sprzężone)2)=1/2Imz Bardzo bym prosiła o pomoc, wynik albo mi nie wychodzi albo nie wiem jak go zinterpretować.
23 mar 22:43