matematykaszkolna.pl
Geometria dla rozszerzenia Saizou : rysunekZadanko dla chętnych Punkty E i F leżą odpowiednio na bokach BC i CD kwadratu ABCD, przy czym EC=FC. Prosta przechodząca przez punkt F i prostopadła do prostej AE przecina prostą AB w punkcie P. Wykaż, że AF=PF.
23 mar 20:39
F&M: rysunek|AF|=|AE| , bo ΔAFD ≡ ΔABE −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− |PF|=|GC| |GC|=|HC| bo ΔGBC ≡ ΔHDC |HC|=|AE| zatem |AF|=|PF| c.k.d
24 mar 11:40