matematykaszkolna.pl
całka Imaan: Oblicz całkę stosując metode przez części ∫(xcosx)/sin2x
23 mar 19:22
Mariusz:
 cosx x 1 
∫x

dx=−

+∫

dx
 sin2x sinx sinx 
 cosx x 1 
∫x

dx=−

+∫

dx
 sin2x sinx 
 x x 
2sin

cos

 2 2 
 
 cosx x 1 
∫x

dx=−

+∫

dx
 sin2x sinx 
 x x 
2tg

cos2

 2 2 
 
 x 
t=tg

 2 
 11 
dt=


dx
 2
 x 
cos2

 2 
 
 1 

dt=ln|t|+C
 t 
 1 x 

dx=ln|tg

|+C
 
 x x 
2tg

cos2

 2 2 
 2 
 cosx x x 
∫x

dx=−

+ln|tg

|+C
 sin2x sinx 2 
23 mar 19:29