matematykaszkolna.pl
Całka Karo: Policz całkę:
 2x 

dx
 2+x6(1+sin(πx)) 
23 mar 18:55
Maciess: To będzie chyba jakaś nieelementarna. Na pewno dobrze przepisane?
23 mar 18:59
Karo: Tak, mordęga ta całka.
23 mar 22:09