matematykaszkolna.pl
całka Imaan: Proszę o pomoc w rozwiązaniu całki przez części: ∫2x2 arctgx dx
23 mar 18:37
ICSP:
 1 
u = arctg(x) , u' =

 x2 + 1 
 2 
v' = 2x2 , v =

x3
 3 
 2 2x3 
∫2x2arctgx dx =

x3arctg(x) − ∫


dx
 3 3x2 + 1 
druga całka to całka z funkcji wymiernej. Można ją łatwo policzyć rozbijając licznik: x3 = x3 + x − x
23 mar 18:45
chichi:
 1 x3 
∫2x2arctan(x) dx = 2∫x2arctan(x) = [u=arctan(x) dv=x2dx du=

v=

]
 1+x2 3 
Całkuj dalej, nie powinno być problemów przyjmując takie podstawienie
23 mar 18:46
Imaan: Ja mam właśnie problem z tą drugą całką, nie ogarniam tego rozbicia, które przedstawiłeś
23 mar 18:59
ICSP:
2 x3 + x − x 


dx =
3 x2 + 1 
 1 x(x2 + 1) 1 2x 
=

∫2

dx +


dx = ...
 3 x2 + 1 3 x2 + 1 
23 mar 19:36