matematykaszkolna.pl
Pole trójkąta Karol: rysunekMoże ktoś umiałby mi pomóc? Na przyprostokątnych AC i BC trójkąta prostokątnego ABC leżą wierzchołki − odpowiednio E i F prostokąta CEDF. Wierzchołek D tego prostokąta leży na przeciwprostokątnej AB tak, że |AD| : |DB| = 2 : 1. Pole prostokąta CEDF jest równe 6. Pole trójkąta ABC jest równe? A. 13 B. 11 C. 10 D. 12
23 mar 16:28
Qulka: 13,5
23 mar 18:11
Mila: PΔABC=P |BD|=x |AD|=2x, |AB|=3x 1)
 1 1 
ΔBFD∼ΔBCD w skali k=

⇔PΔBFD=

P
 3 9 
 2 4 
ΔBCD∼ΔBCD w skali k1=

⇔PΔBCD=

P
 3 9 
1 4 

P+6+

P=P
9 9 
4 

P=6
9 
 9 27 
P=6*

=

 4 2 
23 mar 18:49
Eta: rysunek P(ABC)= 9w P▭=4w=6 ⇒ w=1,5 P(ABC)=9*1,5= 13,5 =================
23 mar 19:18