matematykaszkolna.pl
P(X>1)? oironio: Zmienna losowa X ma rozkłąd P(X=7)=7/18, P(X=14)=7/18, P(X)=18)=4/18. Oblicz P(X.1), P(X<14) i P(X>0
23 mar 15:39
oironio:
23 mar 15:53
janek191: P ( X = 1) = 0
 7 
P( X < 14) = P( X = 7 ) =

 18 
P ( X > 0 ) = 1 ?
23 mar 16:03
oironio: P(X>0)=0
23 mar 16:33