matematykaszkolna.pl
funkcje hejka: Funkcja f przyporządkowuje każdej liczbie naturalnej większej od 1 jej największy dzielnik będący iloczynem dwóch różnych liczb pierwszych. Spośród liczb: f (84) , f(8 8) , f(90) , f(96) największa to A) f(8 4) B) f(88) C) f (90) D) f (96)
23 mar 15:08
ICSP: 84 = 2*2*3*7 f(84) = 7*3 = 21 88 = 2*2*2*11 f(88) = 2*11 = 22 itd.
23 mar 15:09