matematykaszkolna.pl
oblicz prawdopodobienstwo angelika: Obliczyć prawdopodobienstwo pk,że gracz w brydża wsród 13 kart otrzyma dokładnie k−asów (k=0,1,2,3,4)
23 mar 13:54
janek191:
 
nawias
52
nawias
nawias
13
nawias
  52 ! 
Z 52 kart można otrzymać 13 kart na
=

= I Ω I
  13 !* 39 ! 
k = 0
nawias
48
nawias
nawias
13
nawias
  48 ! 
=

13 kart wybieramy z 48 kart wśród których nie ma asów
  13 ! * 35 ! 
 
 
nawias
48
nawias
nawias
13
nawias
 
  
 
P0 =

 
nawias
52
nawias
nawias
13
nawias
 
 
 
k = 1
 
 
nawias
4
nawias
nawias
1
nawias
 
nawias
48
nawias
nawias
12
nawias
 
*
   
 
P1 =

 
nawias
52
nawias
nawias
13
nawias
 
 
 
k = 2
 
nawias
4
nawias
nawias
2
nawias
 
nawias
48
nawias
nawias
11
nawias
 
*
  
 
P2 =

 
nawias
52
nawias
nawias
13
nawias
 
 
 
itd.
23 mar 15:34