matematykaszkolna.pl
Uzasadnij Pytam z ciekawości.: Uzasadnij, że średnica okręgu opisanego na trójkącie, w którym jeden z kątów ma miarę α, a bok leżący naprzeciw kąta ma długość c dana jest wzorem d=c/sinα
23 mar 11:30
Chińska podróba 6-latka: nie chce się wklepać w google "dowód twierdzenia sinusów" ?
23 mar 11:36
Saizou : rysunek
 
1 

a
2 
 a a 
sinγ =

=


= 2R =d
 R 2R sinγ 
23 mar 11:37