matematykaszkolna.pl
Udowodnij wynikania k0w7: Udowodnij wynikania: a) Jeżeli xy<0, to x<0 lub y<0 b) Jeżeli średnia arytmetyczna n liczb jest większa od a, to przynajmniej jedna z tych liczb jest większa od a.
23 mar 09:46
Chińska podróba 6-latka: pierwsze możesz nie wprost i drugie zresztą też emotka
23 mar 10:46
k0w7: sęk w tym, że nie wiem nawet jak zacząć...
23 mar 11:44
Saizou : a) dowód nie wprost, zakładamy, że teza jest fałszywa, tzn. x≥0 i y≥0, wówczas ich iloczyn jest nieujemny, czyli xy≥0 sprzeczność z xy<0. Wniosek: twierdzenie jest prawdziwe.
23 mar 11:49
Jerzy: a) nie da się udowodnić bzdury.
23 mar 11:50
Jerzy: Alternatywa: x < 0 lub y < 0 jest spełniona między innymi dla x < 0 i y < 0 , a wtedy: xy > 0
23 mar 11:52
k0w7: W dowodzie nie wprost zawsze tylko tezę negujemy?
23 mar 12:03
ICSP: Zakładasz, że teza nie jest spełniona i dochodzisz w ten sposób do sprzeczności.
23 mar 12:30
k0w7: W podpunkcie b teza fałszywa będzie, że przynajmniej jedna z tych liczb jest mniejsza od a?
23 mar 12:35
ICSP: Zaprzeczeniem tezy będzie zdanie: Każda z tych liczb jest mniejsza bądź równa od średniej.
23 mar 12:44