matematykaszkolna.pl
Z grupy 6 chłopców i 4 dziewcząt wybieramy... JohanStrauss: 6 chłopów 4 dziewoje Losujemy 3 osoby Może być CO NAJWYŻEJ 1 dziewczyna Czy da się to rozwiązać za pomocą drzewka? Przy narysowaniu drzewka z opcjami widzimy od razu 3. CCC, CCD, DCC. 6 | 4 5 4 | 6 3 4 4 5 3 | 5 3 6 2 Zapis: (6*5*4)/(10*9*8)+(6*5*4)/(10*9*8)+(4*6*5)/(10*9*8)
23 mar 03:14
JohanStrauss: Zapis jest błędny bo wynosi tylko 1/2. Pytanie moje brzmi dlaczego?
23 mar 03:15
JohanStrauss: Już rozumiem. Jak się okazuje dziewczyny nie są klonami, więc może występować 4 krotna wariacja jednej opcji
23 mar 03:21