matematykaszkolna.pl
algebra liniowa salamandra: Czy płaszczyzna 2x − 3y + z = 5 zawiera prostą równoległą do (a) osi Ox? (b) prostej x = (2, 3, 1) + t(3, 2, 0), t ∈ R? Podałby ktoś jakąś wskazówkę?
22 mar 22:43
Jerzy: Jaki jest wektor kierunkowy osi OX ?
22 mar 23:10
jc: (a) (1,0,0)*(2,−2,1)=2, NIE (b) (3,2,0)*(2,−3,1)=0, TAK
23 mar 00:14