matematykaszkolna.pl
Wielomian Dżul: Oblicz dla jakiej wartości parametru a liczba 6 −1 jest pierwiastkiem wielomianu w(x)=x3+x2−12x+a/56. Zakoduj cyfrę setek dziesiątek i jedności.
22 mar 22:15
6latek: W(6−1)=0 Podstawiaj i licz Wzory skroconego mnozenia (a−b)3 i (a−b)2
22 mar 22:18
Mila:
 a a6 
W(x)=x3+x2−12x+

=x*(x2+x−12)+

 56 30 
 a6 
W(6−1)=(6−1)*[(6−1)2+6−1−12)]+

 30 
 a6 
(6−1)*[6−26+1+6−1−12]+

=0
 30 
 a6 
(6−1)*[−6−6]=−

 30 
dokończ
22 mar 22:29
6latek: Dobry wieczór . Kłaniam sie emotka
22 mar 22:34