matematykaszkolna.pl
Ostrosłup i kąt nachylenia Dżul: Podstawą ostrosłupa jest trójkąt o bokach długości 6, 25, 29. Każda ściana boczna ostrosłupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 45stopni. Oblicz objętość ostrosłupa. Czy może mi to ktoś wytłumaczyć krok po kroku?
22 mar 22:03
22 mar 22:06