matematykaszkolna.pl
Matematyka XMonki: Proszę o rozwiązanie zadań i zapisanie odpowiednich równań. Zad. 1 Siostra Marty jest od niej o 7 lat starsza. Razem mają 33 lata. Ile lat ma każda z dziewcząt. Zapisz i rozwiąż odpowiednie równania. Zad. 2 W trapezie o polu 28 cm2 wysokość jest równa 4 cm, a jedna z podstaw jest o 4 cm dłuższa od drugiej. Oblicz długość podstaw tego trapezu. Zad.3 Za dwie książki Magda zapłaciła 27 zł. Oblicz cenę każdej książki, jeśli jedna była o 70% droższa od drugiej. Zad.4 Ile cukru należy dodać do 5 kg dziesięcioprocentowego syropu, aby otrzymać syrop dwudziestoprocentowy. Zad. 5 Jeden bok prostokąta jest dłuższy od drugiego o 5 cm. Jeśli dłuższy bok skrócimy o 20%, a krótszy wydłużymy o 20%, to otrzymamy kwadrat. Oblicz obwód tego kwadratu.
22 mar 20:04
ABC: Zad.1 m−Marta m+7 −siostra m+m+7=33 2m+7=33 2m=26 m=13 Marta 13 lat a siostra 20 Dalej myśl sama emotka
22 mar 20:16
6latek: Zadanie nr 5 x−krotszy bok x+5 dluzszy bok x+0,2x=x+5−0,2(x+5) wylicz x Obw=4x zadanie nr 2
 x+(x+4) 
P=

*4
 2 
wylicz x zadanie nr 3 x+0,7x=27 zadanie nr 4 Metoda kubelkowa
22 mar 21:35
6latek: nr 3 do poprawy Cena 1 ksiazki −−−−−x zl cena drugiej ksiazki x+0,7x zl x+(x+0,7x)=27
22 mar 21:41
XMonki: Można prosić o dokładniejsze rozwiązania
23 mar 07:39
ABC: a co jest niedokładne w tych powyżej?
23 mar 09:25
XMonki: Jest potrzebne cały zapis rozwiązań zadań.
23 mar 10:09
janek191: z.2 a > b a = b + 4
 a + b a + b 
P =

*h =

*4 = 28
 2 2 
a + b = 14 i a − b = 4 Dodajemy stronami 2 a = 18 a = 9 ===== b = a − 4 = 9 − 4 = 5 =================
23 mar 10:17
janek191: Z.4 10 % = 0,1 20 % = 0,2 Mamy 0,1*5 + x = 0,2*( 5 + x ) x − 0,2 x = 1 − 0,5 0,8 x = 0,5 x = 0,625 ======== Odp. 0,625 kg.
23 mar 10:34