matematykaszkolna.pl
rownanie rekurencyjne oaza: Mam takie równanie.Wyznaczyć rozwiązanie ogólne równania.Proszę o sprawdzenie. an = 3an−1 + 3n+1 an+1 − 3an = 0 z − 3 = 0 z = 3 an1 = C1 * 3n f(n) = 3n+1 3 jest jednokrotnym pierwiastkiem r. charakterystycznego zatem an2 = C*n*3n = Cn*3n −> nie wiem czy dobrze to wyznaczylem Cn*3n = 3*C(n−1)*3n−1 + 3n+1 /: 3n Cn = Cn − C + 3 C = 3 an2 = C*n*3n = 3*n*3n = n*3n+1 an = C1 * 3n + n*3n+1
22 mar 19:21
Mila: Dobrzeemotka
22 mar 22:18
oaza: dziękuję emotka
22 mar 22:47