matematykaszkolna.pl
dowod xyz: dowodnij, że dla dowolnych różnych liczb rzeczywistych x ,y prawdziwa jest nierówność x4−8xy+4y2+4>0
22 mar 16:40
ICSP: L = x4 − 8xy + 4y2 + 4 = x4 −4x2 + 4 + 4x2 − 8xy + 4y2 = = (x2 − 2)2 + 4(x−y)2 > 0 = P ponieważ (x−y)2 > 0 jako, ze x ≠ y
22 mar 16:43
xyz: dziekuje
22 mar 16:51