matematykaszkolna.pl
optymalizacja ola: irma logistyczna planuje produkcję pojemników w kształcie graniastosłupa prostego o objętości 3 m 3 i podstawie będącej prostokątem, w którym jeden z boków jest 4 razy dłuższy od drugiego. Koszt materiału potrzebnego do produkcji ścian bocznych tego pojemnika wynosi 40 zł za m 2 , a koszt materiału potrzebnego do produkcji jego górnej i dolnej podstawy wynosi 60 zł za m 2 . Oblicz jakie powinny być wymiary tego pojemnika, aby koszt jego produkcji był najmniejszy możliwy.
22 mar 16:26
Serducho: rysunekV = 3m3 Wiemy, że jeżeli jedna z krawędzi podstawy ma długość x, a druga jest od niej cztery razy dłuższa, więc ta druga krawędź będzie wynosiła 4x. Wysokość graniastosłupa to h (jak na rysunku). h można policzyć ze wzoru V/Pp = 3m3/4x2 Chcemy by pojemnik wykonany z graniastosłupa o długościach x, 4x, h (co równe jest x, 4x, 3m3/4x2), którego objętość jest równa 3m3, miał jak najniższy koszt. Do obliczenia ceny pojemnika trzeba znać pole boczne (Pb) i dwa pola podstawy (Pp) 2 * Pp * 60zł/m2 = 2 * 4x m * x m * 60zł/m2 = 480x2 zł Pb = (2 * 4x m * h m + 2 * x m* h m) * 40zł/m2 = (10x * h) *40zł = 10x * 3/4x2 *40zł = 300/x zł P(x) = 480x2 + 300/x zł x>0 Liczymy pochodną P'(x) = 960x − 300/x 960x − 300/x > 0 /*x2 :10 96x3 − 30x > 0 / :3 32x3 − 10x > 0 32x * (x2 − 10/32) > 0 32x (x + 5/4)(x − 5/4) > 0 x=0 x= −5/4 x = 5/4 Rysujemy wykres, co ważne najwyższa potęga jest dodatnia: (nie wiedziałem jak w rysunku wprowadzić liczby i wprowadziłem x1 dla −5/4 i x2 dla 5/4. Pochodna P'(x) jest niższa od zera dla przedziału x∊(0;5/4), czyli funkcja P(x) maleje w przedziale x∊(0;5/4) W takim razie Pmin dla x = 5/4, wtedy cena pojemnika będzie najniższa. x = 5/4 h = 3/[4(5/4)2] = 3 / 20 * 16 = 12/5 Odp./ x = 5/4 h = 12/5
29 mar 17:54
Jakub: rysunekW poprzednim rozwiązaniu źle policzona została pochodna i dalej też już jest źle. Powinno być.
 300 960x3 − 300 
Liczymy pochodną P'(x) = 960x −

=

 x2 x2 
Szukamy miejsc zerowych pochodnej czyli w tym przypadku miejsc zerowych licznika. 960x3 − 300 = 0 960x3 = 300 /:960
 300 10 5 
x3 =

=

=

 960 32 16 
x1 = 35/16 = 1235/2
 960x3 − 300 
Rysujemy przybliżony wykres pochodnej P'(x) =

 x2 
Na znak pochodnej ma wpływ jedynie licznik, ponieważ mianownik x2 wokół x1 jest dodatni. Jak widać na rysunku pochodna jest ujemna po lewej stronie x1, więc funkcja maleje, w x1 pochodna jest równa 0, a po prawej jest dodatnia, czyli funkcja rośnie. Funkcja P(x) ma w x1 = 1235/2 minimum, czyli dla tej wartości koszty produkcji pojemnika są najmniejsze. Pozostałe wymiary pojemnika 4x1 i h = 3/4x12 już łatwo policzyć.
12 kwi 17:30