matematykaszkolna.pl
kombinatoryka xxx: Oblicz, ile jest dwunastocyfrowych liczb naturalnych, których suma cyfr jest równa 8 i jednocześnie w ich zapisie nie występują cyfry 1 i 4.
22 mar 16:07
Jerzy: (2,6) → 2*11 = 22 (3,5) → 2*11 = 22 Suma : 44
22 mar 16:14
Jerzy: Nie , to jest źle.
22 mar 16:19
ABC: a 332000000000 i podobne?
22 mar 16:22
ola: 1376?
22 mar 16:24
Jerzy: (2,6,0) = 2*11 = 22
 311 
(2,3,3) =

= ......
 2! 
(3,5,0) = 2*11 = 22 Teraz chyba to wszystko.
22 mar 16:35
Jerzy: Jeszcze nie tak, dla (2,3,3,0) musimy wykluczyć 0 na początku.
22 mar 16:38
Jerzy: Dla (2,3,3,0) 2xxx... = 11*10 3xxx... = 11*10
22 mar 17:06
Jerzy: Dalej mało.Jeszcze (2,2,2,2) = 11*10*9
22 mar 17:34
xxx: ja się już zgubiłam..
22 mar 17:49
Jerzy: (2,6,0) → 2*11 = 22 (3,5,0) → 2*11 = 22 (2,3,3,0) → 2*11*10 (2,2,2,2) → 11*10*9 Teraz wszystko dodaj.
22 mar 18:09
kerajs: O ile dla zestawów cyfr (2,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0) i (3,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0) ilość liczb dwunastocyfrowych z tych cyfr jest poprawne policzona, to dla pozostałych już nie.
23 mar 02:01
Jerzy: Racja emotka
 
nawias
11
nawias
nawias
2
nawias
 
(2,3,3,0) →
+ 11*10
  
 
nawias
11
nawias
nawias
3
nawias
 
(2,2,2,2,0) →
  
23 mar 10:51