matematykaszkolna.pl
Wskaż wartość wyrażenia a^6 - 3a^2 b^2 - b^6 jeśli wiadomo, że a^2 - b^2 = 1 Tomek: Wskaż wartość wyrażenia a6 − 3a2 b2 − b6 jeśli wiadomo, że a2 − b2 = 1 A. −1 B. 0 C. 1 D. 2
22 mar 14:12
ICSP: a2 − b2 = 1 ⇒ np a = 1 i b = 0 wtedy a6 − 3a2b2− b6 = 1 C Jak chcesz pokazać, że ta wartość jest stała niezależnie od wyboru a i b to podnieść założenie do potęgi 3.
22 mar 14:16
janek191: C. a2 = 1 + b2 Podstaw do a6 −3 a2 b2 − b6
22 mar 14:17
Mat: Podstawiąc a2=1−b2 do naszego wyrażenia otrzymuje 3b4−3b2+1 i jak do tego dojść ze to wychodzi 1?
19 kwi 02:08
och&ach: Można też tak a6−b6=(a2−b2)3+3a2b2(a2−b2) = 1+3a2b2 to a6−3a2b2−b6= 1+3a2b2−3a2b2= 1
19 kwi 02:20
och&ach: a2= 1+b2 a6= (1+b2)3 = 1+3b2+3b4+b6 to: 1+3b2+3b4+b6−3(1+b2)*b2−b6 = ...=1
19 kwi 02:26