matematykaszkolna.pl
Geometria analityczna Dżul: W trójkącie równoramiennym ABC o ramionach AC I BC dane są A=(−3,−4) i B=(5,2). Wysokość trojkata poprowadzona do podstawy AB ma długość 10. Oblicz współrzędne punktu C rozpatrz wszystkie przypadki.
22 mar 07:34
chichi: C=(−5, 7) ∨ C=(7, 9)
22 mar 08:30
chichi: Zjadłem minus przy 9, oczywiście C=(7, −9)
22 mar 08:31
Dżul: A czy mógłby to ktoś rozrysować i wytłumaczyć? Ja to narysowałam W układzie współrzędnych wyznaczyłam równanie AB i jej środek i coś mi nie wyszło jak liczyłam odległość punktu od prostej.
22 mar 08:41
chichi: Najpierw trzeba wyznaczyć równanie prostej prostopadłej przechodzącej przez środek, na której leżą wierzchołki C i z odległości punktu od prostej, lub zaczepić w środku odcinka AB okrąg o promieniu długości 10 i znaleźć jego punkty przecięcia właśnie z tą prostą
22 mar 08:51
ICSP: Podaj 1o równanie prostej AB 2o współrzędne środka odcinka AB 3o równanie prostej prostopadłej do AB 4o współrzędne pkt C 5o równanie powstałe z zastosowania wzoru na odległość punktu od prostej
22 mar 08:54
chichi: rysunek
 4 1 3 7 
k: y=−

x+

l: y=

x−

 3 3 4 4 
22 mar 09:10
6latek: rysunekA=(−3,−4) B=(5,2) Wspolczynnik kierunkowy m prostej AB
 6 3 
m=

=

 8 4 
Wspolrzedne srodka S odcinka AB xs=1 i ys=−1 S=(1,−1) (obliczenia wykonuje sie w pamieci Rownanie prostej prostopadlej do AB i przechodzacej przez punkt S
 4 
m1=−

i S=(1,−1)
 3 
y=m1(x−x0)+y0
 4 
y=−

(x−1)−1
 3 
 4 1 
y=−

x+

 3 3 
Punkty wierzcholka C beda to punkty przeciecia okregu o rownaniu (x−1)2+(y+1)2=100 i prostej
 4 1 
z prosta y=−

x+

 3 3 
 4 4 
(x−1)2+(−

x+

)2=100
 3 3 
 16 32 16 
x2−2x+1+

x2

x+

=100
 9 9 9 
25 50 25 

x2

x+

=100 /*9
9 9 9 
25x2−50x+25=900 25x2−50x−875=0 Δ=90000 Δ=300
 50−300 
x1=

=−5
 50 
 50+300 
x2=

=7
 50 
 4 1 
jesli x=−5 to y=−

*(−5)+

=7 C1=(−5,7)
 3 3 
 4 1 
jesli x=7 to y=−

*7+

=−9 C2=(7,−9)
 3 3 
22 mar 11:43