matematykaszkolna.pl
Stereometria Tomasz: rysunekHej... Napotkałem dość trudne zadanie ze stereometrii (2017 PR Nowa Era Styczeń). Treść: Krawędź sześcianu ABCDEFGH ma długość 12. Na krawędziach AB i BC wybrano takie punkty X i Y, że |BX|=|BY|=8. Przekrój tego sześcianu płaszczyzną XYH jest pięciokątem HWXYZ. I teraz tak: − Skąd wiemy że WA = ZC (prosiłbym o dość proste wytłumaczenie) − Dorysowujemy prostą WZ − skąd wiemy, że jeśli dorysujemy prostą prostopadłą do WZ to akurat przejdzie przez wierzchołek? (tutaj jest rozwiązanie na yt: https://www.youtube.com/watch?v=rApRJ3JrrY4 )
21 mar 22:26
Tomasz: rysunekOdnośnie do drugiego pytania: w rozwiązaniach nie widziałem żadnego wytłumaczenia i po prostu dorysowywali łącząc to w taki sposób jak na rysunku (czerwona linia)
21 mar 22:29