matematykaszkolna.pl
Aksjomat zadanie 12 Dżul: Dany jest trójkąt prostokątny ABC, w którym kąt C jest prosty. |CA|=22 i |CB|=2 . Wykaż że środkowe BD i CE tego trójkąta są do siebie prostopadłe
21 mar 21:42
getin: rysunek Niech C = (0,0), A = (22,0), B = (0, 2). Wówczas D − środek odcinka AC, więc D = (2,0) E − środek odcinka AB, więc E = (2,1) Korzystamy ze wzoru na współczynnik kierunkowy prostej
 y2−y1 
a =

 x2−x1 
 yE−yC 
aCE =

 xE−xC 
 1−0 1 
aCE =

=

 2−0 2 
 yD−yB 
aBD =

 xD−xB 
 0−2 −2 
aBD =

=

 2−0 2 
Aby pokazać że środkowe BD i CE są prostopadłe, wystarczy pokazać że aCE*aBD = −1
 1 −2 −2 
aCE * aBD =

* (

) =

= −1
 2 2 2 
21 mar 23:21
Mila: rysunek 1) c=23 |CE|=3 |DB|=6
 1 
2) ΔDES∼ΔBCS w skali k=

 2 
 3 
x=

 3 
 6 
y=

 3 
3) Tw. odwrotne do tw. PItagorasa
 3 6 
12= ? (

)2+(

)2
 3 3 
 3 6 
1=

+

− równość prawdziwa
 9 9 
CE⊥BD
21 mar 23:48
Eta: rysunek Trzy środkowe dzielą trójkąt na 6 trójkątów o równych polach
 1 2 
to P(CDS)=

*22 =

 6 3 
P(CDS)= cx*sinα
 2 
sinα=

6c=23 ⇒ 3c= 3 i 3x=6/3=2*3/3
 3cx 
 2 
sinα=

=1
 3*2*3/3 
α=90o zatem środkowe BD i CE są prostopadłe c.n.w.
21 mar 23:52
chichi: I to jest właśnie piękno geometrii, brawo emotka
21 mar 23:55
Eta: rysunek
 3 
|AB|=8+4=23 |CE|=3x=3 ⇒ x=

 3 
 2*3 
|BD|=2+4=6=2*3= 3y ⇒ y=

 3 
z tw. odwrotnego do tw. Pitagorasa w ΔCBS 4y2+4x2= 4 x2+y2=1
 1 2 

+

= 1
 3 3 
zatem α= 90o ⇒ BD⊥CE
22 mar 00:09
Eta: Ooo ... Mila już podała emotka
22 mar 00:10