matematykaszkolna.pl
proszę o rozwiązanie anna: Gdy ojciec będzie w wieku swojej mamy , będzie miał 6 razy więcej lat niż ma teraz jego syn , a on będzie miał wtedy o 2 lata mniej niż ma teraz jego ojciec .Ojciec i syn będą mieli wtedy razem 94 lata. Ile ma obecnie matka ojca, ojciec i jego syn.
21 mar 18:28
ICSP: x − obecny wiek syna y − obecny wiek ojca p − przyrost 6x = y + p x + p + 2 = y x + y + 2p = 94 skąd: x = 10 y = 36 p = 24 wiek matki = 6 * x = 60
21 mar 18:43
anna: co oznacza przyrost
21 mar 19:49
Jolanta: Ile lat musi minac zeby ojciec miał tyle lat co jego matka
21 mar 20:21
anna: dziękuję
22 mar 06:22