matematykaszkolna.pl
Ograniczoność pochodnych Anita:
 x2 
Mam funkcję f(x,y) =

dla (x,y)≠(0,0) i 0 w przeciwnym przypadku. W jaki sposób
 x2+y2 
się pokazuje, że pochodne cząstkowe są ograniczone?
 2xy3 
Np. tutaj Fx(x,y) =

. I w jaki sposób pokazać, że ta funkcja jest
 (x2+y2)2 
ograniczona?
21 mar 11:44