matematykaszkolna.pl
Jeżeli p oznacza prawdopodobieństwo sukcesu w pojedynczej próbie Bernoulliego, a Kostek: Jeżeli p oznacza prawdopodobieństwo sukcesu w pojedynczej próbie Bernoulliego, a n oznacza ilość wykonanych prób, oraz (n+1)p jest liczbą naturalną, to najbardziej prawdopodobna liczba N uzyskanych sukcesów wynosi: a)N=(n+1)p b)N=np c)N=(n−1)p d)N=(n+1)p lub N=(n+1)p−1
21 mar 11:07