matematykaszkolna.pl
Jeżeli zdarzenia A i B są niezależne oraz P(B)>0, to Kostek: Jeżeli zdarzenia A i B są niezależne oraz P(B)>0, to a)P(A|B)=P(B) b)P(A|B)=P(A)/P(B) c)P(A|B)=P(A)
21 mar 11:05
ite: Najpierw zapisz, czemu jest równe P(A∩B), jeśli wiadomo, że zdarzenia A i B są niezależne. Następnie na podstawie definicji określi czemu jest równe P(A|B) i będzie gotowa odpowiedź.
21 mar 12:45