matematykaszkolna.pl
Zdarzenia A, B, C są niezależne wtedy i tylko wtedy, gdy: Kostek: Zdarzenia A, B, C są niezależne wtedy i tylko wtedy, gdy: a)zdarzenia te są parami niezależne oraz zachodzi warunek P(A∩B∩C)=P(A)P(B)P(C) b)zachodzi warunek P(A∩B∩C)=P(A)P(B)P(C) c)zachodzi warunek P(A∪B∪C)=P(A)P(B)P(C)
21 mar 11:03