matematykaszkolna.pl
Pochodne cząstkowe Anita: Obliczyć pochodne cząstkowe:
 x2*y3 
f(x,y) =

, gdy (x,y) ≠ 0 i 0 w przeciwnym przypadku.
 x2+4y3 
Czy w tej sytuacji mogę się nie przejmować tym zerem i po prostu obliczyć pochodną Fx i Fy dla tego złożonego wyrażenia?
21 mar 10:04
ABC: poza punktem (0,0) możesz ze wzorów , bo skoro punkt różny od (0,0) to pewne jego otoczenie też nie zahaczy o (0,0) a w początku układu z definicji policz
21 mar 10:11
Anita:
 f((0,0) + h((u1, u2)) − f(0,0) 
Czyli powinnam policzyć Fu(0,0) = lim h−> 0

, gdzie u =
 h 
(u1, u2) ? Kojarzę, że podobnie było to robione na wykładzie, ale nie jestem do końca pewna
21 mar 10:47
ICSP: pochodna cząstkowa to pochodna kierunkowa w kierunku wektora z bazy. Pochodna cząstkowa względem x w pkt (0,0) to pochodna kierunkowa w kierunku wektora [1,0] liczona dla punktu (0,0) Wzór który podałaś wyżej to wzór na różniczkowalność funkcji.
21 mar 11:01
ICSP: Czyli liczysz następującą granicę:
 f(t,0) − f(0,0) 
f'[1,0](0,0) = limt →0

 t 
Analogicznie obliczysz pochodną cząstkową po y w pkt (0,0) (tylko zmieni się wektor)
21 mar 11:03
Anita: Dobra już rozumiem, dziękuje bardzo emotka
21 mar 11:26