matematykaszkolna.pl
proszę o rozwiązanie anna:
 312 + 512 
uzasadnij że ułamek

można skrócić przez 2
 712 + 912 
20 mar 20:57
Mila: Podpowiedź. Suma 2 liczb nieparzystych jest liczbą parzystą.
20 mar 21:07
Minato: 1) iloczyn dwóch liczb nieparzystych jest nieparzysty 2) suma dwóch liczb nieparzystych jest parzysta WNIOSEK: Ułamek można skrócić przez 2
20 mar 21:08
anna: dziękuję
20 mar 21:10