matematykaszkolna.pl
pomoże ktoś w rozwiązaniu tej granicy? szymon: lim x→0 ((1/x2)−(x−2/x3−x))
20 mar 16:21
daras: prawie dobrze 3=
20 mar 16:54
szymon: ?
20 mar 16:59
janek191:
 1 x −2 
lim [


] ?
 x2 x3 − x 
x→→0
20 mar 18:40