matematykaszkolna.pl
Oblicz granicę funkcji: vito: Oblicz granicę funkcji:
 6 4 
limn→ (n2+6n−4)=lim(n→) n2(1+


) =
 n n2 
Czy to zadanie jest dobrze rozwiązane ?
19 mar 20:01
janek191: Tak.
19 mar 20:04