matematykaszkolna.pl
Okrąg, trójkąt, dowód Szkolniak: rysunekTreść: W okrąg o(O,R) wpisano trójkąt ABC. Przez wierzchołek A poprowadzono styczną do okręgu, a następnie poprowadzono równoległą do tej stycznej przecinającą boki AB i AC odpowiednio w punktach D i E. Wykaż, że na czworokącie BCDE można opisać okrąg. |OB|=|OC|=|OA|=R, zatem trójkąty ABO, ACO, BCO są równoramienne, co zaznaczyłem poprzez kąty na rysunku. Wiemy, że kąty ''dookoła'' punktu S są równe 90o. Z kątów BOA, AOC, BOC otrzymujemy, że : 180o−2α+180o−2β+180o−2γ=360 90o−α+90o−β+90o−γ=180o α+β+γ=90o Niech kąt BDS ma miarę x, a kąt CES ma miarę y. Z czworokątów BOSD oraz CESO otrzymujemy, że x=β+90o i y=γ+90o I teraz musimy pokazać, że: α+γ+x=180o oraz α+β+y=180o Zatem: L=α+γ+x=α+γ+β+90o=90o+90o=180o L=α+β+y=α+β+γ+90o=180o, cnw. Czy moje rozwiązanie jest okej? Mam nadzieję że nie jest zbyt chaotycznie.
19 mar 19:39
Saizou : Suma miar kątów w trójkącie wynosi 180=2(α+β+γ) → α+β+γ = 90 Trochę na wyrost ∡ADE = 90−β → ∡BDE = 180 − (90−β) = 90+β Analogicznie ∡CED = 90+γ ∡BCE + ∡BDE =α+γ+90+α = 180 ∡DBC + ∡CED =α+β+90+γ = 180 WNIOSEK: Na BCED można opisać okrąg
19 mar 19:52
Szkolniak: Super, wszystko rozumiem, dzięki emotka
19 mar 19:56
Saizou : Zrobiłeś to samo, ale trochę na około, np. ∡ADE = 90−β prościej wynika z trójkąta prostokątnego ASD itd.
19 mar 19:58
Szkolniak: Właśnie nie pomyślałem że przecież tam właśnie jest trójkąt prostokątny i z niego mogę coś pokombinować Tak samo przecież mogłem prościej ten warunek, że α+β+γ=90o, tak jak Ty to zrobiłeś
19 mar 20:06