matematykaszkolna.pl
Przeciętna roczna stopa oprocentowania lokaty And: Odsetki od 2−letniej lokaty 1500 zł obliczono wg zmiennej stopy procentowej. Stopa nominalna w pierwszym i drugim roku wynosiła odpowiednio, 10% oraz 12%. W pierwszym roku odsetki były kapitalizowane co miesiąc, w drugim na koniec roku. Obliczyć: b) przeciętną roczną stopę oprocentowania lokaty Wiem jak obliczyć przeciętną dwuletnią stopę oprocentowania, ale nie mam pojęcia jak podejść do przeciętnej stopy rocznej Czy ktoś mógłby mi pomóc?
19 mar 19:03