matematykaszkolna.pl
Oblicz P(A)+P(B) Pasco: Wiedząć że P(A'uB')=0,7 P(A'nB')=0,1 Oblicz P(A)+P(B)
19 mar 16:23
ite: Na początek skorzystaj z praw de Morgana dla zbiorów (A'∪B') = (A∩B)' (A'∩B') = (A∪B)'
19 mar 16:50
Pasco: DObra zrobiłem Mam problem jeszcze z jednym zadaniem Mając dane P(AuB)=1/2 P(AnB')=1/4 P(A\B)=P(B\A) Oblicz P(A)? P(B\A)? Zapisałem P(AnB')=P(A)−P(AnB)=P(A\B) Czy dobrze to jest? Idąc dalej wyszlo mi P(B\A)=1/4 Dalej nwm co działać
19 mar 18:50
ite: To wzór, który na maturze może cenne punkty uratować: P(A\B) = P(A∩B') = P(A)−P(A∩B) = P(A∪B)−P(B)
19 mar 21:37
ite: skoro P(B\A) = P(B)−P(A∩B) = 1/4 to P(A) można wyliczyć ze wzoru P(A∪B) = P(A)+P(B)−P(A∩B)
19 mar 21:47
chichi: Jeśli nie znasz takich własności, to polecam posłużyć się diagramem Venne'a, z którego można wnioskować takie rzeczy
19 mar 22:13
ite: A jeśli ktoś nie zna również diagramów Venne'a, to z czego ma wnioskować, żeby zrealizować marzenie o 30% ?
19 mar 22:16
chichi: @ite uważasz, że ktoś kto chce znać takie własności marzy o 30%? Prędzej odczytają z diagramu niż nauczą się na pamięć własności, które podałaś, bo z czego one wynikają? Trzeba by znać wyprowadzenie
19 mar 22:24
ite: A diagramy są w programie szkoły średniej? Lub były w 3−letnim lo?
19 mar 22:35
chichi: U mnie były, aczkolwiek nie wiem czy są w programie emotka
19 mar 23:57
Qulka: u mnie były... tylko nikt tych kółeczek nie nazywał diagramami Venne'a
20 mar 12:36
ICSP: Niektórzy nawet tymi kółeczkami dowodzą równości np. zbiorów ^^ Można? Można!
20 mar 12:39