matematykaszkolna.pl
Analiza zespolona Joanna : Zbadaj różniczkowalność i holomorficzność funkcji: f(z)=2x2 + y + i(y2−x), z=x+yi. Dziękuję za pomoc.
19 mar 13:22
Joanna: ...
20 mar 20:07
luui: f(z) = u(x,y) + iv(x,y) ux = 4x vy = 2y uy = 1 vx = −1 Równania C − R: ux = vy ⇒ y = 2x uy = −vx ⇒ x,y∊R Różniczkowalna na prostej: y = 2x. Prosta nie ma podzbioru otwartego na płaszczyźnie zespolonej, więc funkcja nie jest holomorficzna.
20 mar 22:33
Joanna: Dziękuję.
20 mar 23:49