matematykaszkolna.pl
geometria analityczna silly goose: W prostokątnym układzie współrzędnych OXY narysować zbiór Z={(x,y): x,y ∊R ∧ 2x2 − y2 ≥ 0} oraz znaleźć punkt tego zbioru położony najbliżej punktu M(1,4)
19 mar 11:52
ite: Zacznij od narysowania 2x2 − y2 ≥ 0 → (2x − y)(2x + y) ≥ 0 Narysuj (2x − y)(2x + y)=0 i zaznacz odpowiednie półpłaszczyzny
19 mar 12:02
silly goose: rozumiem, że mam narysować proste y=√2x i y=−√2x (?), ale nie wiem co zaznaczyć i co dalej
19 mar 12:38
ite: Tak, trzeba narysować te proste. Każda z nich podzieli płaszczyznę na dwie półpłaszczyzny. Współrzędne punktów należących do jednej z półpłaszczyzn (bez brzegu) będą spełniać warunek x,y ∊R ∧ y>2, dla drugiej prawdziwa będzie nierówność z mniejszością.
19 mar 13:00
ite: Dalej trzeba ustalić dla jakich wartości x i y nierówność (2x − y)(2x + y) ≥ 0 jest prawdziwa.
19 mar 13:02
ite: *uciekło x, poprawiam będą spełniać warunek x,y∊R ∧ y>2*x
19 mar 13:04
6latek: rysuneka*b≥0 ⇔(a≥0 i b≥0) lub (a≤0 i b≤0) 2x−y≥0 to y≤2x 2x+y≥0 to y≥−2x tam gdzie zielone sie pokrywaja razem z liniami to masz dla a≥0 i b≥0 2x−y≤0 i 2x+y≤0
19 mar 13:21
6latek: Ten przypadek zrob sam
19 mar 13:24
silly goose: eeem na prostej y=√2x leży punkt najbliżej położony do M(1,4)? jak to policzyć? bo coś mi nie wychodzi
20 mar 23:07
6latek: Najmniejsza odleglosc to bedzie mial punkt polozny na prostej prostopadlej do y=2 i przecchodzacej przez punkt M
20 mar 23:10
6latek: Piszesz rowmamie prostej prostopadlej do y=2 i wyznaczasz punkt przeciecia tych prostych
20 mar 23:12
silly goose: y=√2x a₁*a₂=−1
 −1 √2 
a₂=

=−

 √2 2 
 √2 
4=

*1+b
 2 
 8−√2 
b=

 2 
y=√2x
 −√2 8−√2 
y=

x+

 2 2 
wychodzi mi
 8√2−2 
x=

 3 
a w odpowiedziach jest
 4√2+1 8+√2 
(

,

)
 3 3 
co robię źle?
20 mar 23:47
6latek: m=2
 2 
m1= −

 2 
Rownanie prostej prostopadlej do y=2xi przechodzacej przez punkt M y1= m1(x−1)+4
 2 2 
y1= −

x+

+4
 2 2 
 2 8+2 
y1= −

x+

 2 2 
Sprawdz jeszcze raz swoje obliczenia
21 mar 00:11
6latek: Wyjasnienie Ja znam postac rownania prostej przechodzacej przez dany punkt P=(x0,y0) y=a(x−x0)+y0 ===============
 2 
u nas a=−

x0=1 y0=4
 2 
Jesli uczono Cie liczyc b to licz tak jak Cie uczono
21 mar 00:25
silly goose: Już mam dobry wynik dziękuje za pomoc
21 mar 00:36